Uzdatnianie wody

By filtry do wody2 Comments

Wiele osób uważa, że nie jest im potrzebny żaden filtr do wody – według nich, woda płynąca z kranu, jest przecież czysta – uzdatniana jest w końcu przez lokalne zakłady wodociągowe. Jest to częściowa prawda – tzn, przedsiębiorstwa wodociągowe faktycznie są zobligowane do uzdatniania wody do poziomu zgodnego z normami, narzuconymi przez przepisy prawa. Aktualnie jest to Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z dnia 19.11.2002 r. (pobierz rozporządzenie). Należy jednak pamiętać o tym, że woda od zakładów wodociągowych do odbiorców, płynie rurami. Rury te, niejednokrotnie są w opłakanym stanie. Woda płynąca przez rury przesyłowe, ulega wtórnemu zanieczyszczeniu. W przypadku, gdy rura przesyłowa ulega uszkodzeniu w wyniku którego część wód gruntowych dostaje się do wodociągu, istnieje zagrożenie skażenia wody substancjami bardzo szkodliwymi dla ludzkiego organizmu (pestycydy, związki azotu, arsen będący składnikiem niektórychbrudna woda - uzdatnianie - osmoza - filtrowanie wody preparatów służących ochronie roślin, kadm uwalniający się z nieszczelnych ścieków, ołów – trafiający do gleby w podobny sposób jak kadm i wiele innych). Oczywiście nie wszędzie znajdują się rury przesyłowe w opłakanym stanie i co wynika z tego, woda dopływająca do odbiorcy, nie wszędzie jest mocno zanieczyszczona – jednak należy brać pod uwagę kolejny aspekt uzdatniania wody, przez zakłady wodociągowe, a mianowicie dopuszczalne ilości poszczególnych pierwiastków w wodzie spożywczej. Przykładowo, wiele osób narzeka na tzw. „twardą wodę” co objawia się osadzaniem kamienia np. w czajniku. Węglan wapnia – główny winowajca w takich przypadkach – może zgodnie z wcześniej wymienionym aktem prawnym, występować w wodzie w bardzo szerokim zakresie. Dopuszczalny zakres „twardości ogólnej” wody to, od 3 do 28 st. niemieckich (60 – 500 mg CaCO3 / 1 litr wody). Wynika z tego, że dostawca wody może zgodnie z przepisami, dostarczać wodę bardzo twardą, co powodowało będzie osadzanie się kamienia kotłowego w instalacjach CO i na sprzęcie AGD (czajniki, zmywarki, pralki itd). Pomijając już fakt, większych kosztów eksploatacji sprzętu AGD (większe zużycie detergentów i częstsze naprawy), należy pamiętać o tym, że taką wodę spożywamy, co nie bez znaczenia jest dla naszych organizmów. Przykładowo, kamienie nerkowe powstają m.in. z powodu spożywania wody twardej (podwyższony poziom wapnia we krwi).

W przypadku gdy posiadamy własne ujęcie wody, zasadność posiadania systemu do uzdatniania wody, występuje ponad wszelką wątpliwość. Zmienność parametrów fizyko-chemicznych i przede wszystkim biologicznych wody, powinna skłonić domowników do zakupu stosownego urządzenia.

Firmy specjalizujące się w dostarczaniu systemów do uzdatniania wody, posiadają w swoich ofertach urządzenia uzdatniające wodę metodą odwróconej osmozy. Systemy odwróconej osmozy, nazywane w skrócie „osmozami”, gwarantują otrzymanie wody pitnej, nawet w tak skrajnych przypadkach, jak radioaktywne skażenie wody. Więcej o systemach osmotycznych można przeczytać tutaj: odwrócona osmoza.

Uzdatnianie wody
Blue Taste Theme created by Jabox