Archive

Co usuwa osmoza? Zanieczyszczenia usuwane przez membranę.

4 Comments

membrana osmotyczna, membrana do osmozy

W tytule użyłem słowa „osmoza” lekko beztrosko – prawidłowo zadane pytanie, powinno brzmieć: „jakiego rodzaju związki chemiczne i mikroorganizmy są usuwane z wody, przy pomocy metody odwróconej osmozy?”. Ale taki tytuł byłby raczej przydługi ;)

Membrana osmotyczna to produkt bardzo precyzyjny i pozornie, z zewnątrz wyglądający jak zwój jakiegoś materiału. Tak naprawdę to super dokładnie wykonany produkt w którym znajdują się mikropory o wielkości 0,0001 mikrona (mikron = 0,001 mm), co jest wielkością zbliżoną do wielkości cząsteczki wody! Zdaję sobie sprawę, że może to brzmieć nieprawdopodobnie, ale taka jest rzeczywistość.

Dzięki tak niewielkim otworom w membranie, zatrzymywane są wszelkie zanieczyszczenia w zakresie dochodzącym do 100%. Poniżej przedstawimy listę najpularniejszych wtrąceń znajdujących się w wodzie, a usuwanych przez filtry odwróconej osmozy:

* 99,99% – bakterie, wirusy, grzyby itp
* 80-90% – Amoniak, Dwutlenek krzemu
* 96-98% – Aluminium, Cynk, Mangan, Miedź, Nikiel, Ortofosforany, Polifosforany, Siarczany, Triosiarczany, Żelazo
* 92-95% – Chlorki, Fluorki, Krzemiany
* 92-96% – Potas, Srebro
* 93-97% – Kadm, Substancje promieniotwórcze, Związki węglowo-magnezowe
* 90-95% – Azotany, Bromki
* 94-97% – Rtęć
* 50-70% – Bor
* 93-98% – Wapń
* 93-98% – Magnez
* 30-50% – Borany
* 92-98% – Sód
* 85-95% – Chromiany, Cyjanki
* 95-98% – Fosforany, Ołów

Z uwagi na prawie 100% skuteczność membran osmotycznych, filtry do wody które wykorzystują tą metodę do uzdatniania (filtry odwróconej osmozy), są najlepszym wyborem systemu uzdatniania wody pitnej do domów, mieszkań i firm.

Filtr odwróconej osmozy

22 Comments

Opisywane we wcześniejszym artykule zjawisko odwróconej osmozy, jest wykorzystywane w niektórych systemach uzdatniania wody. Są to tzw filtry osmotyczne. Do nazwania filtrów uzdatniających wodę tą metodą, używa się również innych określeń, m.in.: filtry molekularne, hiperfiltracja, nanofiltracja, mikrofiltracja, ultrafiltracja, grand water, filtry odwróconej osmozy i inne. Wszystkie te określenia można sprowadzić do jednego wspólnego mianownika, a mianowicie do filtra uzdatniającego wodę przy użyciu mechanizmu odwróconej osmozy.

Filtry osmotyczne wykorzystują do swojego działania membrany osmotyczne, czyli półprzepuszczalne membrany, które przepuszczają cząsteczki o wielkości mniejszej niż 0,0001 mikrona, czyli w praktyceMembrana osmotyczna, membrana do odwróconej osmozy, przekrój membrany zatrzymują zanieczyszczenia stałe i rozpuszczone w wodzie oraz mikroorganizmy (bakterie i wirusy) w zakresie do 99%. Membrany te z racji gęstości struktury, muszą być podczas pracy obficie przepłukiwane, ze względu na ryzyko ich trwałego uszkodzenia, poprzez zapchanie mikroporów membrany zanieczyszczeniami.

Najbardziej znanymi producentami membran osmotycznych, przeznaczonych do systemów uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy, są firmy Filmtec, Applied Membranes i GE Osmonic. Wielu dużych producentów filtrów do wody, konfekcjonuje też na własnych liniach produkcyjnych membrany osmotyczne, z materiałów danego producenta. Przykładowo, producent filtrów do wody, firma UST-M, produkuje membrany z materiałów firmy Filmtec.

Odwrócona osmoza

1 Comment

Co to jest tzw. „Odwrócona osmoza” ? W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że jest to mechanizm osmozy występujący w naturze z tą różnicą, że działający w przeciwnym kierunku.

Zatem co to jest „Osmoza” ? Od wyjaśnienia tego zjawiska zaczniemy :)

Jest to zjawisko przenikania cząsteczek, atomów i jonów z roztworu o większym ich stężeniu do roztworu o mniejszym ich stężeniu. Jest to logicznie wytłumaczalna zasada obecna w środowisku naturalnym. Istotnym elementem biorącym udział w procesie osmozy, jest półprzepuszczalna membrana (np. skóra człowieka). Membrany półprzepuszczalne charakteryzują się zdolnością do przepuszczanie jednych cząsteczek i zatrzymywania innych (decyduje tutaj wielkość cząsteczki). Ze zjawiskiem osmozy związane jest pojęcie ciśnienia osmotycznego. Uogólniając, jest to ciśnienie spowodowane przez dążenie układu do wyrównania stężeń w roztworach znajdujących się po przeciwnych stronach membrany.

Odwrócona osmoza, to jak sama nazwa zjawiska sugeruje, proces odwrotny do zjawiska naturalnej i spontanicznej osmozy. Dokładnie mówiąc, to przenikanie cząsteczek, atomów i jonów z roztworu o mniejszym stężeniu do roztworu o większym stężeniu – czyli odwrotnie niż to wynika z logiki. Może i nie jest to logiczne, ale jest to jedna z najskuteczniejszych metod uzdatniania wody, zwłaszcza jeżeli weźmie się pod uwagę stosunek kosztów do możliwości. Wykorzystując ciśnienie z instalacji wodnej, doprowadza się do powstania ciśnienia osmotycznego na błonie membrany osmotycznej. Jednak w systemie odwróconej osmozy, odwrotnie niż to ma miejsce w naturze, pierwiastki przenikają z roztworu o mniejszym stężeniu do roztworu o większym stężeniu. Specjalna konstrukcja membrany osmotycznej, pozwala na uzyskanie efektu, że w wyniku przenikania przez nią wody kranowej, odseparowane zostają z niej wszelkie zanieczyszczenia w stopniu aż do 99%. Zagęszczone zanieczyszczenia są odprowadzane do kanalizacji (retentat) a oczyszczona woda odprowadzana jest osobnym ujściem z wyjścia membrany osmotycznej.

Blue Taste Theme created by Jabox