Archive

Co usuwa osmoza? Zanieczyszczenia usuwane przez membranę.

4 Comments

membrana osmotyczna, membrana do osmozy

W tytule użyłem słowa „osmoza” lekko beztrosko – prawidłowo zadane pytanie, powinno brzmieć: „jakiego rodzaju związki chemiczne i mikroorganizmy są usuwane z wody, przy pomocy metody odwróconej osmozy?”. Ale taki tytuł byłby raczej przydługi ;)

Membrana osmotyczna to produkt bardzo precyzyjny i pozornie, z zewnątrz wyglądający jak zwój jakiegoś materiału. Tak naprawdę to super dokładnie wykonany produkt w którym znajdują się mikropory o wielkości 0,0001 mikrona (mikron = 0,001 mm), co jest wielkością zbliżoną do wielkości cząsteczki wody! Zdaję sobie sprawę, że może to brzmieć nieprawdopodobnie, ale taka jest rzeczywistość.

Dzięki tak niewielkim otworom w membranie, zatrzymywane są wszelkie zanieczyszczenia w zakresie dochodzącym do 100%. Poniżej przedstawimy listę najpularniejszych wtrąceń znajdujących się w wodzie, a usuwanych przez filtry odwróconej osmozy:

* 99,99% – bakterie, wirusy, grzyby itp
* 80-90% – Amoniak, Dwutlenek krzemu
* 96-98% – Aluminium, Cynk, Mangan, Miedź, Nikiel, Ortofosforany, Polifosforany, Siarczany, Triosiarczany, Żelazo
* 92-95% – Chlorki, Fluorki, Krzemiany
* 92-96% – Potas, Srebro
* 93-97% – Kadm, Substancje promieniotwórcze, Związki węglowo-magnezowe
* 90-95% – Azotany, Bromki
* 94-97% – Rtęć
* 50-70% – Bor
* 93-98% – Wapń
* 93-98% – Magnez
* 30-50% – Borany
* 92-98% – Sód
* 85-95% – Chromiany, Cyjanki
* 95-98% – Fosforany, Ołów

Z uwagi na prawie 100% skuteczność membran osmotycznych, filtry do wody które wykorzystują tą metodę do uzdatniania (filtry odwróconej osmozy), są najlepszym wyborem systemu uzdatniania wody pitnej do domów, mieszkań i firm.

Wymiana membrany osmotycznej

Możliwość komentowania Wymiana membrany osmotycznej została wyłączona

Zakup membrany osmotycznej, należy poprzedzić rozeznaniem wydajności membrany aktualnie eksploatowanej w systemie RO. Informację taka, można uzyskać na dwa sposoby:

  1. Na etykiecie umieszczonej na membranie (w celu sprawdzenia należy wyjąć membranę z obudowy), powinien znajdować się napis, informujący o jej wydajności dobowej, czyli o ilości wody, którą membrana jest w stanie uzdatnić w ciągu doby. W treści napisu powinna znajdować się liczba – typowo jest to: 35, 50, 75 lub 100. Często ta liczba uzupełniona jest jednostką wydajności GPD (Gallon Per Day – Galon Na Dobę. Jeden galon to 3,785 litra).
  2. Na wężyku podłączonym do kanalizacji (wężyk wychodzi z jednego z kolanek w obudowie membrany i wsunięty jest w obejmę na kanalizacji), może znajdować się małatuba, w kształcie walca (podobna do tej: http://www.woda.com.pl/index.php?p277,ogranicznik-przeplywu-scieku-350-cc-min-q-fr350). Napis na tej części pozwoli ustalić wydajność membrany. Można przyjąć, że:
    • liczba 350 lub zbliżona, to membrana ma wydajność 50 GPD
    • liczba 420 lub zbliżona, to membrana ma wydajność 75 GPD
    • liczba 550 lub zbliżona, to membrana ma wydajność 100 GPD

Może się zdarzyć, że na wężyku do kanalizacji, nie będzie takiej części, jak opisana wyżej. W niektórych systemach RO, ogranicznik ścieku (zwany inaczej wenflonem lub restryktorem) ma inną konstrukcję i znajduje się wewnątrz wężyka. W takim przypadku pozostaje albo ustalenie wydajności membrany na podstawie umieszczonej na niej etykiety albo wymiana zarówno membrany jak i ogranicznika ścieku na właściwy dla zakupionej, nowej membrany. Wymianę pary – membrany z ogranicznikiem ścieku – można zrobić w każdym systemie RO, czyli bez względu na aktualną wydajność filtra RO, można tą wydajność zwiększyć lub zmniejszyć, dobierając odpowiedni zestaw membrana plus restryktor.

wymiana membrany osmotycznej

Przed przystąpieniem do wymiany membrany, należy bezwzględnie dokładnie umyć dłonie! To bardzo ważna informacja – nie można dopuścić do zabrudzenia membrany podczas jej montażu.

Membranę wyciągnąć z zabezpieczającej ją folii można dopiero bezpośrednio przed jej osadzeniem w obudowie. Proszę nie wyciągać membrany wcześniej!

Z nakrętki obudowy membrany, proszę wyciągnąć wężyk a następnie proszę odkręcić nakrętkę. Można tutaj posłużyć się specjalnym kluczem. Kolejnym krokiem jest jest wyjęcie z obudowy zużytej membrany – przydatne będą kombinerki lub podobne narzędzie. Nową membranę po odpakowaniu nie należy wycierać itp – bezpośrednio po odpakowaniu membranę proszę umieścić w obudowie i zakręcić nakrętkę oraz podłączyć wcześniej wymiana membrany w odwróconej osmozieodłączony wężyk elastyczny.

Proszę uruchomić system RO i napełnić zbiornik do końca a następnie go opróżnić. W tym momencie system RO po wymianie membrany, jest gotowy do użytku.

Odwrócona osmoza

1 Comment

Co to jest tzw. „Odwrócona osmoza” ? W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że jest to mechanizm osmozy występujący w naturze z tą różnicą, że działający w przeciwnym kierunku.

Zatem co to jest „Osmoza” ? Od wyjaśnienia tego zjawiska zaczniemy :)

Jest to zjawisko przenikania cząsteczek, atomów i jonów z roztworu o większym ich stężeniu do roztworu o mniejszym ich stężeniu. Jest to logicznie wytłumaczalna zasada obecna w środowisku naturalnym. Istotnym elementem biorącym udział w procesie osmozy, jest półprzepuszczalna membrana (np. skóra człowieka). Membrany półprzepuszczalne charakteryzują się zdolnością do przepuszczanie jednych cząsteczek i zatrzymywania innych (decyduje tutaj wielkość cząsteczki). Ze zjawiskiem osmozy związane jest pojęcie ciśnienia osmotycznego. Uogólniając, jest to ciśnienie spowodowane przez dążenie układu do wyrównania stężeń w roztworach znajdujących się po przeciwnych stronach membrany.

Odwrócona osmoza, to jak sama nazwa zjawiska sugeruje, proces odwrotny do zjawiska naturalnej i spontanicznej osmozy. Dokładnie mówiąc, to przenikanie cząsteczek, atomów i jonów z roztworu o mniejszym stężeniu do roztworu o większym stężeniu – czyli odwrotnie niż to wynika z logiki. Może i nie jest to logiczne, ale jest to jedna z najskuteczniejszych metod uzdatniania wody, zwłaszcza jeżeli weźmie się pod uwagę stosunek kosztów do możliwości. Wykorzystując ciśnienie z instalacji wodnej, doprowadza się do powstania ciśnienia osmotycznego na błonie membrany osmotycznej. Jednak w systemie odwróconej osmozy, odwrotnie niż to ma miejsce w naturze, pierwiastki przenikają z roztworu o mniejszym stężeniu do roztworu o większym stężeniu. Specjalna konstrukcja membrany osmotycznej, pozwala na uzyskanie efektu, że w wyniku przenikania przez nią wody kranowej, odseparowane zostają z niej wszelkie zanieczyszczenia w stopniu aż do 99%. Zagęszczone zanieczyszczenia są odprowadzane do kanalizacji (retentat) a oczyszczona woda odprowadzana jest osobnym ujściem z wyjścia membrany osmotycznej.

Blue Taste Theme created by Jabox