Odwrócona osmoza

By filtry do wody1 Comment

Co to jest tzw. „Odwrócona osmoza” ? W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że jest to mechanizm osmozy występujący w naturze z tą różnicą, że działający w przeciwnym kierunku.

Zatem co to jest „Osmoza” ? Od wyjaśnienia tego zjawiska zaczniemy :)

Jest to zjawisko przenikania cząsteczek, atomów i jonów z roztworu o większym ich stężeniu do roztworu o mniejszym ich stężeniu. Jest to logicznie wytłumaczalna zasada obecna w środowisku naturalnym. Istotnym elementem biorącym udział w procesie osmozy, jest półprzepuszczalna membrana (np. skóra człowieka). Membrany półprzepuszczalne charakteryzują się zdolnością do przepuszczanie jednych cząsteczek i zatrzymywania innych (decyduje tutaj wielkość cząsteczki). Ze zjawiskiem osmozy związane jest pojęcie ciśnienia osmotycznego. Uogólniając, jest to ciśnienie spowodowane przez dążenie układu do wyrównania stężeń w roztworach znajdujących się po przeciwnych stronach membrany.

Odwrócona osmoza, to jak sama nazwa zjawiska sugeruje, proces odwrotny do zjawiska naturalnej i spontanicznej osmozy. Dokładnie mówiąc, to przenikanie cząsteczek, atomów i jonów z roztworu o mniejszym stężeniu do roztworu o większym stężeniu – czyli odwrotnie niż to wynika z logiki. Może i nie jest to logiczne, ale jest to jedna z najskuteczniejszych metod uzdatniania wody, zwłaszcza jeżeli weźmie się pod uwagę stosunek kosztów do możliwości. Wykorzystując ciśnienie z instalacji wodnej, doprowadza się do powstania ciśnienia osmotycznego na błonie membrany osmotycznej. Jednak w systemie odwróconej osmozy, odwrotnie niż to ma miejsce w naturze, pierwiastki przenikają z roztworu o mniejszym stężeniu do roztworu o większym stężeniu. Specjalna konstrukcja membrany osmotycznej, pozwala na uzyskanie efektu, że w wyniku przenikania przez nią wody kranowej, odseparowane zostają z niej wszelkie zanieczyszczenia w stopniu aż do 99%. Zagęszczone zanieczyszczenia są odprowadzane do kanalizacji (retentat) a oczyszczona woda odprowadzana jest osobnym ujściem z wyjścia membrany osmotycznej.

Uzdatnianie wody
Blue Taste Theme created by Jabox