Archive

For grudzień, 2008

Dystrybutory wody

4 Comments

Poniższy artykuł powstał w dniu 19.12.2008 i informacje dotyczące opisanych w nim ofert odnoszą się wyłącznie do stanu na dzień 19.12.2008 r. Artykuł został zredagowany w dniu 08.12.2009 roku w związku z zastrzeżeniem firmy EDEN SPRINGS sp. z o.o. Na końcu artykułu podane jest wyjaśnienie odnośnie zastrzeżeń tej firmy. Pierwotny artykuł został zarchiwizowany.

Poniższe informacje nie mają na celu porównania parametrów wody uzyskiwanej z bezbutlowych, osmotycznych dystrybutorów wody z wodą dostarczaną przez firmę EDEN SPRINGS w butlach. Poniższe informacje zawierają informacje o kosztach zakupu i eksploatacji urządzeń typu dystrybutor wody. Wybór danego rozwiązania oraz decyzja, czy nabywca chce kupować wodę źródlaną czy też chce spożywać wodę uzdatnianą, pozostawiamy osobom zainteresowanym.

Dystrybutory wody pitnej, można podzielić na dwie grupy:

 • z wymiennymi butlami, zawierającymi np wodę źródlaną itp (np. Dar Natury, Woda Eden, Woda Wielka Żywiecka, Aqua Żywiec, BonArt i wiele innych)
 • bezbutlowe, uzdatniające wodę do picia molekularną metodą odwróconej osmozy, aktualnie najlepszą metodą uzdatniania wody spożywczej na potrzeby domów, biur itp

Opiszę subiektywne zalety i wady obydwu rozwiązań:

Dystrybutory z wymiennymi butlami z wodą, mają tą zaletę, że można je postawić w dowolnym miejscu. To właściwie jedyna zaleta tego typu rozwiązań. Kłopotliwe jest magazynowanie butli z wodą ze względu na duże gabaryty i ciężar oraz wymagania odnośnie warunków przechowywania (nie może to być miejsce nasłonecznione i blisko źródeł ciepła – kaloryfer itp). Rozwiązania w postaci dystrybutorów wody z butlami, oferują m.in. firmy Eden, Dar Natury oraz Aqua Żywiec, Wielka Żywiecka i BonArt. Są to znane na rynku marki. Plusem tego rodzaju dystrybutorów są również oficjalnie publikowane informacje producentów odnośnie pochodzenia wody, która w wielu przypadkach jest wodą źródlaną. Funkcjonalność samych dystrybutorów zależna jest od konkretnego modelu (np tylko woda o temperaturze pokojowej, woda schładzana itp).

Minusem jest konieczność przechowywania wody w dużych, przeźroczystych butlach, które są narażone na czynniki zewnętrzne (światło i temperatura), które powodują zmianę jej czystości biologicznej. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że wody dostarczane w butlach, muszą być przechowywane w ściśle określonych warunkach. W przeciwnym wypadku, w wodzie takiej rozwijają się bakterie.

Osmotyczny dystrybutor wody pitnej

Dystrybutory wody nie wymagające wymian butli, to profesjonalne, estetyczne, zabudowane systemy osmotyczne, dostarczające dowolną ilość wody pitnej. Są to wolno stojące w pełni bezobsługowe urządzenia, które umożliwiają pobieranie wody schłodzonej do 4 st.C, wody o temperaturze pokojowej oraz wrzątku. Idealnie nadają się do biur, stołówek zakładowych, kuchni itd. Główne zalety tego typu dystrybutorów to:

 • brak konieczności magazynowania butli z wodą
 • możliwość pobierania wody zimnej i wrzątku
 • niewielkie koszty eksploatacji (poniżej 100 zł / rok)
 • świeża woda, uzdatniana automatycznie w miarę pobierania jej z urządzenia
 • estetyczne i trwałe obudowy
 • opcjonalne podajniki na kubki jednorazowe

Bardzo ważnym czynnikiem jest fakt, że woda w dystrybutorach osmotycznych nie jest gromadzona w dużych, przeźroczystych butlach, że jest dostępna zawsze, gdy tylko jest dostępna w sieci wodnej. Nie trzeba robić zapasu butli z wodą, nie trzeba pamiętać aby zawczasu zamówić nową butlę itd.

Koszty eksploatacji są zdecydowanie niższe w dystrybutorach RO. Koszt zakupu dystrybutora osmotycznego jest wyższy niż ewentualnej opcji zakupu dystrybutora na butle.

Poniżej podajemy przykład dla oferty znanej firmy, jednej z czołowych marek na rynku. Do poniższej analizy przyjęliśmy, że miesięczne zużycie wody to 200 litrów. Wytłuszczoną czcionką podajemy cząstkowe koszty miesięczne netto (dochodzi jeszcze podatek VAT), które składają się na końcowy, miesięczny koszt dla 200 litrów wody. Kalkulacja na podstawie oferty przykładowego producenta na dzień 19.12.2008 r. Informacje poniższe to wyłącznie porównanie finansowe – nie odnosi się do parametrów wody, oraz nie stawia dystrybutorów na wodę w butlach w jednym szeregu z dystrybutorami osmotycznymi.

Miesięczny koszt dzierżawy dystrybutora z podgrzewaniem wody i dwoma butlami 19 l: 69 zł netto

Opłata co pół roku za dezynfekcję: 45 zł netto. Opłata pomnożona przez 2 (dwie dezynfekcje  roku) i podzielona przez 12 miesięcy, daje średni, miesięczny koszt 7,50 zł netto.

Dodatkowe 9 butli wody po 19 litrów każda, to:

 • za pierwsze 3 szt: 16 zł netto / sztukę = 48 zł netto
 • za następne 5 szt: 14 zł netto / sztukę = 70 zł netto
 • za kolejną, 1 szt: 12 zł netto

Z powyższej kalkulacji wynika, że miesięczny koszt 200 litrów czystej wody z butli, to 206,50 zł netto. Natomiast roczny koszt eksploatacji przy miesięcznym zużyciu 200 litrów wody, to 2.478 zł netto.

Istotne jest również to, że dystrybutory na butle nie produkują wrzątku – temperatura wody gorącej to 95 st. C. Nie jest to temperatura wymagana do zaparzenia wielu potraw. Również woda zimna, ma jedynie ok. 10 st. C.

Powyższa kalkulacja dotyczy wyłącznie oferty firmy, jednego z głównych graczy na rynku dystrybutorów wody w butlach  na wyżej podany dzień 19.12.2008 r. Aktualną ofertę firmy można sprawdzić na stronach internetowych.

Podamy teraz kalkulację dla osmotycznego, bezbutlowego dystrybutora wody:

Koszt zakupu: 2.458,20 zł netto

Ilość wody: dowolna

Roczny koszt eksploatacji: ok 50 zł netto. Przy zakupie Klient otrzymuje wkłady zamienne na rok pracy urządzenia. Zatem pierwszy rok to brak kosztów eksploatacji.

Porównując roczny koszt eksploatacji dystrybutora wody z butlą (2.478 zł netto) i koszt zakupu dystrybutora osmotycznego (2.458,20 zł netto) okazuje się, że zakup urządzenia zwraca się po jednym roku. Każdy następny miesiąc, to kolejne, duże koszty dla dystrybutora na butlę i niskie koszty dystrybutora osmotycznego. Przy miesięcznym zużyciu wody rzędu 300-400 litrów (co jest całkiem normalne w biurach z 10-20 osobami), inwestycja w zakup zwraca się znacznie szybciej.

Dodatkowym atutem osmotycznych, bezbutlowych dystrybutorów jest stały i nie limitowany dostęp do wody. Woda jest dostępna zawsze i nie ma potrzeby magazynowania butli.

Wybór rozwiązania należy do nabywcy urządzenia – decyzja, czy chce się spożywać wodę źródlaną czy wodę z urządzenia osmotycznego, posiadającego atest PZH, należy zawsze do kupującego. Z uwagi na parametry fizyko-chemiczne wody, w zdecydowanej większości przypadków nie ma możliwości rozróżnienia źródła pochodzenia wody spożywanej – czystość wody butelkowanej i uzdatnianej jest porównywalna w znakomitej większości przypadków. Warto przed podjęciem decyzji rozważyć plusy i minusy poszczególnych rozwiązań. Warto mieć również świadomość, że samo pochodzenie wody nie świadczy o jej jakości. O jakości wody decydują jej parametry. Za parametry wody w butlach odpowiada jej dostawca oraz użytkownik, magazynując ją. Za parametry wody uzdatnianej odpowiada producent urządzenia oraz firma oferująca.

Dystrybutory wody mozna nabyć w sklepie internetowym www.woda.com.pl

Informacje dodatkowe:

Otrzymaliśmy z firmy EDEN SPRINGS sp. z o.o. z siedzibą w Krzeszowicach informację, wykazującą nieprawidłowości w pierwotnej wersji  artykułu informacyjnego. Zastrzeżenie firmy EDEN SPRINGS dotyczy braku informacji odnośnie pochodzenia wody dostarczanej przez firmę EDEN. Według informacji firmy EDEN, woda dostarczana przez tą firmę pochodzi z naturalnych źródeł a jej pozyskanie wiąże się z dużymi kosztami, które wpływają na końcową cenę produktu, a tym samym fakt ten może powodować negatywny odbiór oferty firmy EDEN SPRINGS.

Firma EDEN SPRINGS sp. z o.o. kwestionuje zasadność porównania dystrybutorów wody w butlach, dostarczanych przez tą firmę, z dystrybutorami uzdatniającymi wodę kranową metodą odwróconej osmozy. Powyższy artykuł nie porównuje parametrów wody dostarczanej przez firmę EDEN SPRINGS z wodą uzdatnianą przez osmotyczne dystrybutory wody. Powyższy artykuł porównuje koszty zakupu i eksploatacji urządzeń firmy EDEN SPRINGS z osmotycznymi dystrybutorami wody. Zarówno woda dostarczana przez firmę EDEN SPRINGS jak i uzdatniana przez urządzenia osmotyczne muszą spełniać wymagania stawiane parametrom wody spożywczej (http://www.woda.com.pl/index.php?i1,zanieczyszczenia). To do Klientów należy wybór, który powinien zostać poprzedzony rozmową z dostawcą rozwiązania.

Jak podłączyć centralny zmiękczacz wody?

Możliwość komentowania Jak podłączyć centralny zmiękczacz wody? została wyłączona

Typowy, centralny zmiękczacz wody, podłącza się do głównego przyłącza wody (na głównej rurze wodnej). Taka rura znajduje się zwykle w piwnicy lub kotłowni. Urządzenie wpina się szeregowo – przelotowo – w już istniejącą instalację. W tym celu rozkręca się śrubunki na głównej rurze (jeżeli występują) lub przecina się rurę wodną i wykonuje się odejście z dopływu wody do prefiltra sedymentacyjnego z którego prowadzi się rurę do wejścia na zawór typu ByPass w centralnym zmiękczaczu. Z wyjścia zaworu ByPass ze zmiękczacza wykonać należy powrotne połączenie z instalacją wodną.

Przykładowy schemat montażu, znajduje się poniżej – strzałki oznaczają kierunek przepływu wody. Zawór ByPass umożliwia:

 • przepływ wody przez urządzenie (zmiękczanie jej)
 • ominięcie urządzenia (np. do celów serwisowych)
 • mieszanie wody zmiękczonej z nie zmiękczona
 • całkowite zamknięcie dopływu wody do instalacji (niektóre modele zaworów ByPass)

Zawór ByPass jest na standardowym wyposażeniu niektórych stacji zmiękczania wody lub też oferowany jest opcjonalnie. W tym drugim przypadku, wyjście z filtra sedymentacyjnego, podłącza się bezpośrednio do wejścia centralnego zmiękczacza a wyjście ze zmiękczacza, bezpośrednio z dalszą częścią instalacji wodnej.

Do połączeń zaleca się używania śrubunków, które umożliwiają rozkręcenie instalacji w przypadku, gdy ta jest wykonana z miedzi lub tworzywa.

Prefiltr sedymentacyjny zamontowany przed zmiękczaczem, zabezpiecza go przed naniesionymi z wodą nierozpuszczonymi zanieczyszczeniami typu piach, muł, szlam, rdza itp.

Podłączenie zmiękczacza wody

Blue Taste Theme created by Jabox